Одређене накнаде за загађивање животне средине и субвенције за рециклажу

0

Министарство заштите животне средине донело је Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине, којим су прописане накнаде за емисије из појединачних извора загађивања, за произведени или одложени отпад, за супстанце које оштећују озонски омотач, па и за пластичне кесе.
Такође, донет је и Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада. Одређена је и висина подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске опреме као секундарне сировине.

Комплетан садржај правилника за одређивање накнаде за загађивање животне средине, погледајте овде.

Комплетан правилник за одређивање субвенција за рециклажу, можете видети овде.

Поделите

Коментари су затворени.