Конкурс за финансирање пројеката удружења

0

Предмет Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2018. години је додела финансијских средстава за пројектe из области пољопривреде и руралног развоја које реализују удружења, а који су од јавног интереса.

Oбласт Јавног конкурса – развој пољопривреде и руралних подручја.

Општи циљ Јавног конкурса: унапређење квалитета и промоција живота у руралним подручјима
спровођењем активности којима се јача свест о значају развоја пољопривреде и руралних области.

Приоритетне тематске области су:

1) стабилизација дохотка запослених у пољопривреди;
2) модели финансијске подршке пољопривреди и руралим подручјима;
3) ефикасно управљање земљиштем;
4) унапређење стања физичких ресурса;
5) унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала;
6) заштита животне средине у области пољопривреде;
7) технолошки развој и модернизација пољопривредне производње и прераде;
8) испитивање тржишта и пласмана;
9) развој тржишних ланаца;
10) очување пољопривреде, природних и људских ресурса у подручијима са отеженим условима
рада у пољопривреди;
11) диверзификација руралне економије и очување културне и природне баштине;
12) унапређење социјалне структуре и јачање социјалног капитала;
13) унапређење квалитета и безбедности производа и
14) унапређење стања у области заштите животиња.

Опредељена средства: 10.000.000,00 (десетмилиона) динара у бруто износу.

Одабрани пројекати биће финансирани/суфинансирани са највише до 1.000.000,00 (милион) динара у бруто износу по пројекту.

Оквирни датум почетка реализације дела одабраних пројеката: јул/август 2018. године.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, основана ради остваривања општекорисног циља), уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Детаљније информације о конкурсу могу се добити на тел: 011/2641-073 и 011/3616-278.

Детаљније о конкурсу можете прочитати ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.