Субвенције Гаранцијског фонда Војводине за енергетску ефикасност

0

Гаранцијски фонд Војводине позива предузетнике, микро, мала и средња предузећа, као и земљорадничке задруге, да се информишу о кредитним гаранцијама које се одобравају за пројекте увушења енергетске ефикасности и примене обновљивих изворе енергије.

Новац се може употребити за енергетску реконструкцију производних објеката и пратеће инфраструктуре, набавку енергетски ефикаснијих машина и опреме као и инсталацију обновљивих извора енергије.

Износ одобреног кредита, уз гаранцију Фонда, креће се од 5 хиљаде до 250 хиљада евра, са роком отплате до 10 година и грејс периодом до 18 месеци.

Гаранције се издају на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту.

Подносиоци захтева морају имати пословно седиште на територији АП Војводине и не смеју имати доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду.

Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине.

Детаљи о конкурсу могу се пронаћи на интернет страници Гаранцијског фонда Војводине.

Извор: РТВ

Поделите

Оставите одговор