Избори за месну заједницу Руски Крстур

0

Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић, расписао је изборе за МЗ Руски Крстур. Избори ће бити одржани 8. јула, а бираће се 11 чланова савета месне заједнице. Рокови за вршење изборних радњи почињу 6. јуна 2018. године. Поводом одржавања избора грађани Руског Крстура ће моћи да изврше увид у јединствени бирачки списак, ради провере да ли су уписани и евентуалних захтева за доношење решења којим се тражи промена у бирачком списку.

Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно, сваког радног дана од 7 до 15 часова у згради општине Кула, Лењинова 11, као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal) уношењем података о јединственом матичном броју грађана. Бирачки списак се закључује 22. Јуна 2018. године у 24.00 часа.

Поделите

Коментари су затворени.