Održana sednica Opštinskog veća

0

U protekloj godini nije zabeležen rast korisnika socijalnih usluga u Centru za socijalni rad u Kuli, koji je u posmatranom periodu izvršio sve obaveze u skladu sa planom i potrebama, navodi se između ostalog u Izveštaju o radu Centra za 2017. godinu koje je na današnjoj sednici usvojilo Opštinsko veće. U 2016. godini u evidenciji Centra je bilo 5.200 korisnika, a u prošloj godini je on smanjen na 5.111. Među korisnicima je najviše odraslih od 26. do 64. godine starosti 2.634, dece 1.535, starijih od 64 godine 584 i mladih između 18 i 25 godina 358. Ono što je interesantno je da dece u domskom smeštaju iz kulske opštine nema, jer je kod nas već dugo godina unazad razvijeno hraniteljstvo. U hraniteljskim porodicama se nalazi ukupno 74. dece, sedamnaestoro iz drugih opština i pedesetsedmoro iz naše opštine. Deo sredstava koje izdvaja opština za dva zaposlena i za jednokratna davanja veoma su važna za funkcionisanje Centra, rekao je Ivan Leščešen podnoseći Izveštaj, budući da je u nekim slučajevima neophodno hitno finansijski intervenisati, a to nije moguće u proceduri sa nadležnim Ministarstvom koja dugo traje. Jedna od novina u radu Centra za socijalni rad koja se odvija u saradnji sa Policijskom stanicom je uvođenje dežurne telefonske linije za prijavljivanje nasilja u porodici, koje je poraslo u prošloj godini u odnosu na 2016. godinu kada je bilo oko četrdesetak prijava dok ih je u 2017. bilo 85.

U nastavku sednice Opštinsko veće je usvojilo nekoliko rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve. Domu zdravlja opredeljeno je tri miliona dinara za nabavku vozila za potrebe sanitetskog transporta, OŠ „Petefi brigada“ za kupovinu nove cirkulacione pumpe 153.120,00 dinara, Kulturnom centru Kula za rekonstrukciju garderobe i šminkerice 142.000, OŠ „Isa Bajić“ 305.300,00 dinara za osbosobljavanje lica i izradu Plana zaštite od požara i 12.499,00 za izradu pečata, OŠ „20. oktobar“ 2.051.812,76 dinara za izmirivanje obaveza po sudskoj presudi. Naime, sudskom presudom poništeno je rešenje tadašnjeg direktora Predraga Milisavljevića od 18. februara 2014. godine kojim je otkaz Ugovora o radu dobila Snežana Sadžakov. Sud je naložio da se na račun tužene uplate navedena sredstva i da se tužilja vrati na posao.

Na kraju sednice usvojen je Zaključak o sufinansiranju protivgradnih strelaca za 2018. godinu. Sufinansiranje će se vršiti u vidu novčane naknade za poboljšanje uslova rada protivgradnih strelaca u bruto iznosu od milion dinara za vremenski period – od 15. aprila do 15. oktobra 2018. godine.

Podelite

Komentari su zatvoreni.