Одржана седница Општинског већа

0

У протеклој години није забележен раст корисника социјалних услуга у Центру за социјални рад у Кули, који је у посматраном периоду извршио све обавезе у складу са планом и потребама, наводи се између осталог у Извештају о раду Центра за 2017. годину које је на данашњој седници усвојило Општинско веће. У 2016. години у евиденцији Центра је било 5.200 корисника, а у прошлој години је он смањен на 5.111. Међу корисницима је највише одраслих од 26. до 64. године старости 2.634, деце 1.535, старијих од 64 године 584 и младих између 18 и 25 година 358. Оно што је интересантно је да деце у домском смештају из кулске општине нема, јер је код нас већ дуго година уназад развијено хранитељство. У хранитељским породицама се налази укупно 74. деце, седамнаесторо из других општина и педесетседморо из наше општине. Део средстава које издваја општина за два запослена и за једнократна давања веома су важна за функционисање Центра, рекао је Иван Лешчешен подносећи Извештај, будући да је у неким случајевима неопходно хитно финансијски интервенисати, а то није могуће у процедури са надлежним Министарством која дуго траје. Једна од новина у раду Центра за социјални рад која се одвија у сарадњи са Полицијском станицом је увођење дежурне телефонске линије за пријављивање насиља у породици, које је порасло у прошлој години у односу на 2016. годину када је било око четрдесетак пријава док их је у 2017. било 85.

У наставку седнице Општинско веће је усвојило неколико решења о употреби текуће буџетске резерве. Дому здравља опредељено је три милиона динара за набавку возила за потребе санитетског транспорта, ОШ „Петефи бригада“ за куповину нове циркулационе пумпе 153.120,00 динара, Културном центру Кула за реконструкцију гардеробе и шминкерице 142.000, ОШ „Иса Бајић“ 305.300,00 динара за осбособљавање лица и израду Плана заштите од пожара и 12.499,00 за израду печата, ОШ „20. октобар“ 2.051.812,76 динара за измиривање обавеза по судској пресуди. Наиме, судском пресудом поништено је решење тадашњег директора Предрага Милисављевића од 18. фебруара 2014. године којим је отказ Уговора о раду добила Снежана Саџаков. Суд је наложио да се на рачун тужене уплате наведена средства и да се тужиља врати на посао.

На крају седнице усвојен је Закључак о суфинансирању противградних стрелаца за 2018. годину. Суфинансирање ће се вршити у виду новчане накнаде за побољшање услова рада противградних стрелаца у бруто износу од милион динара за временски период – од 15. априла до 15. октобра 2018. године.

Поделите

Коментари су затворени.