Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

0

Предмет овог огласа је давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе –кошење ливада и то по насељеним местима.

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

 

  1. За физичка лица: име и презиме , ЈМБГ и адресу становања, фотокопију личне карте,пријава мора бити потписана са назнаком за коју парцелу се пријављује,као и доказ о уплати гарантног износа – депозита .
  2. За предузетнике и правна лица : назив односно пословно име, матични број, порески индентификациони број и седиште, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, овлашћење за заступање, пријава са назнаком парцеле за коју се пријављује мора бити потписана од стране овлашћеног органа ( лица ) и оверена печатом и доказ о уплати гарантног износа – депозита.

 

Комплетан текст Јавног огласа можете погледати овде

Поделите

Коментари су затворени.