Рок за другу рату пореза на имовину 15. мај

0

Рок за плаћање друге рате пореза на имовину за ову годину је 15. мај.

Порез на имовину се плаћа у четири рате – прва до 15. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 15. августа, а последња до 15. новембра.

За сваки дан кашњења уплате пореза на имовину обвезник плаћа затезну камату, а за избегавање плаћања тог пореза предвиђена је казна од 5.000 динара.

Поделите

Коментари су затворени.