АП Војводина: Бесповратна средства за комасацију у 2018. години

0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс на коме градови и општине из Војводине могу добити до 30% бесповратних средстава за спровођење  поступка комасације.

Предмет конкурса је:

  1. Започињање I фазе нових поступака комасације

Реализација II фазе комасације:

  1. Наставак раније започетих поступака комасације
  2. Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације
  3. Уређење атарских путева код поступака комасације

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим конкурсом је следећи:

  1. за започињање I фазе нових поступака комасације 30.000.000,00 динара без ПДВ-а

За реализација II фазе комасације:

  1. за наставак раније започетих поступака комасације 80.000.000,00 динара без ПДВ-а
  2. за изградњу, реконструкцију, санацију и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације 20.000.000,00 динара без ПДВ-а
  3. за уређење атарских путева код поступака комасације 23.900.000,00 динара без ПДВ-а

Секретаријат додељује бесповратна средства у обиму до 30% од укупне вредности радова без ПДВ-а. Преостали износ уговорених средстава обезбеђује јединица локалне самоуправе.

Корисници  средстава по овом конкурсу су:

  1. За започињање I фазе нових поступака комасације, као и наставак раније започетих поступака комасације и уређење атарских путева код поступака комасације у оквиру II фазе реализације комасације корисници средстава су јединице локалне самоуправе (општине и градови) са територије АП Војводине.
  2. За изградњу, реконструкцију, санацију и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступка комасације у оквиру II фазе реализације комасације корисник је ЈВП „Воде Војводине“.

Укупан износ бесповратних средстава који се одобрава за започињање нових поступака комасације по једној пријави износи до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Укупан износ бесповратних средстава који се одобрава за наставак реализације раније започетих поступака комасације по једној пријави износи до 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Укупан износ бесповратних средстава који се одобрава за изградњу, реконструкцију, санацију и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације по једној пријави износи до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Укупан износ бесповратних средстава који се одобрава за уређење атарских путева код поступака комасације  по једној пријави износи до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Конкурс је отворен закључно са 15.05.2018. године.

Комплетну документацију на конкурс , као и конкурсну пријаву, можете преузети на линку ОВДЕ.

Додатне информације могу се добити путем телефона:021/487-4405.

Извор:ПСПВШ

Поделите

Коментари су затворени.