Javni poziv za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija u 2018. godini

0

Predsednik opštine Kula raspisuje Javni poziv za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija u 2018. godini ( redovnih takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija, školskog sporta i sportskih aktivnosti sportista invalida ).

Ukupan iznos finansijskih sredstava koji će se rasporediti po ovom javnom pozivu za finansiranje godišnjih programa iznosi maksimalno 15.000.000,00 dinara (redovne takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija – 13.750.000,00 dinara, školski sport – 1.000.000,00 dinara, finansiranje redovnih sportskih aktivnosti sportista invalida – 250. 000,00 dinara.)

Finansiranje redovnih takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija podrazumeva prevoz sportista na zvanična takmičenja – (kup i prvenstvena takmičenja), naknade i dnevnice za službena lica (sudije, delegati, zapisničari, merioci vremena, lekari…), članarine i kotizacije u sportskim savezima, licenciranje i članarine za sportiste i trenere, troškovi lekarskog pregleda, troškovi osiguranja sportista i sportskih radnika, troškovi bankarskih i knjigovodstvenih usluga, nabavka sportskih rekvizita osim sportske opreme, troškovi putovanja za lica koja učestvuju u realizaciji programa i troškovi obaveznih seminara.

Prijava se podnosi na obrascu 1, Prijava – Predlog godišnjeg programa za finansiranje redovnih takmičarskih aktivnosti za 2018. godinu, koji se može preuzeti  na internet starnici opštine Kula: www.kula.rs a koja se predaje na Pisarnici Opštine Kula do 19.04.2018. godine u 14:00 časova u zatvorenoj koverti,  na adresu:  Opštinska uprava Kula, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – prijava programa za finansiranje redovnih takmičarskih aktivnosti – Komisiji za razmatranje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Kula.

Kompletan tekst poziva možete preuzeti ovde.

Prijavu možete preuzeti ovde.

Podelite

Komentari su zatvoreni.