Јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација у 2018. години

0

Председник општине Кула расписује Јавни позив за финансирање годишњих програма спортских организација у 2018. години ( редовних такмичарских активности спортских организација, школског спорта и спортских активности спортиста инвалида ).

Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити по овом јавном позиву за финансирање годишњих програма износи максимално 15.000.000,00 динара (редовне такмичарских активности спортских организација – 13.750.000,00 динара, школски спорт – 1.000.000,00 динара, финансирање редовних спортских активности спортиста инвалида – 250. 000,00 динара.)

Финансирање редовних такмичарских активности спортских организација подразумева превоз спортиста на званична такмичења – (куп и првенствена такмичења), накнаде и дневнице за службена лица (судије, делегати, записничари, мериоци времена, лекари…), чланарине и котизације у спортским савезима, лиценцирање и чланарине за спортисте и тренере, трошкови лекарског прегледа, трошкови осигурања спортиста и спортских радника, трошкови банкарских и књиговодствених услуга, набавка спортских реквизита осим спортске опреме, трошкови путовања за лица која учествују у реализацији програма и трошкови обавезних семинара.

Пријавa се подноси на обрасцу 1, Пријава – Предлог годишњег програма за финансирање редовних такмичарских активности за 2018. годину, који се може преузети  на интернет старници општине Кула: www.kula.rs а која се предаје на Писарници Општине Кула до 19.04.2018. године у 14:00 часова у затвореној коверти,  на адресу:  Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – пријава програма за финансирање редовних такмичарских активности – Комисији за разматрање програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Кула.

Комплетан текст позива можете преузети овде.

Пријаву можете преузети овде.

Поделите

Коментари су затворени.