Субвенције од 4.000 динара крећу сутра

0

Исплата 4.000 динара по хектару, на име субвенције за ђубриво, требало би да почне сутра за регистроване пољопивредне произвођаче, најавило је Министарство пољопривреде Србије. Како је речено агенцији Бета, Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, која је објављена 8. марта, за основне подстицаје за биљну производњу предвиђено је укупно 7,85 милијарди динара, док је висина подстицаја 4.000 динара по хектару.

Подношење захтева Управи за трезор почело је 1. марта.

Из Министарства пољопривреде подсећају и да су наставили у сарадњи са банкама спровођење програма субвенционисаних кредита намењених пољопривредницима. Како је речено агенцији Бета, кредитном подршком олакшан је приступ финансијским средствима регистрованим пољопривредним газдинствима, и то породичним пољопривредним газдинствима, предузетницима, правним лицима (микро, малим и средним предузећима) и земљорадничким задругама.

Корисници субвенционисаних кредита могу поднети захтев за набавку материјала за биљну производњу и то семенског и садног материјала, минералног и органског ђубрива и средстава за заштиту, као и механизације и опреме. Повољни кредити намењени су и за набавку стоке и то говеда, свиња, оваца, коза, живине, пчела и риба, али и хране за животиње. Максимални износ средстава на који у току године породична пољопривредна газдинства и предузетници могу да остваре право је шест милиона динара, док правна лица и задруге могу субвенционисаним кредитом да обезбеде максимално 18 милиона динара.

Ресорно министарство преузима обавезу да плати део камате банкама, а номинална каматна стопа за комерцијална регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу износи три одсто на неотплаћени део кредита.

Период отплате кредита може бити од једне године до пет година.

Како је истакнуто, нижу номиналну каматну стопу од један одсто имаће носиоци породиничних пољопривредних газдинства који навршавају највише 40 година током 2018, жене као носиоци газдинства, као и пољопривредна газдинства која су регистрована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу одговарајућим правилником. Како је наведено, приликом набавке одређених врста и категорија стоке пољопривредници могу да је осигурају код осигуравајућих кућа.

Извор: agrosmart.net

Поделите

Коментари су затворени.