Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији ап војводине у 2018. години

0

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине.

Циљ конкурса јесте обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинства, те безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинстава и делом од корисника из индустријских погона. Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спречава се миграција становништва из приградских и руралних насеља.
Поделите

Коментари су затворени.