Rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu je 14. februar

0

Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine isti je kao i za poslednji kvartal prošle godine. Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave koje poreska rešenja za tekuću godinu počnu da uručuju od maja. Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.
Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Podelite

Komentari su zatvoreni.