Рок за плаћање прве овогодишње рате пореза на имовину је 14. фебруар

0

Износ пореске обавезе коју треба измирити за први квартал ове године исти је као и за последњи квартал прошле године. Обвезници пореза на имовину су грађани, предузетници и предузећа, а прикупљају га локалне самоуправе које пореска решења за текућу годину почну да уручују од маја. Порез на имовину се плаћа у четири рате – прва до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 15. августа, а последња до 15. новембра.
За сваки дан кашњења уплате пореза на имовину обвезник плаћа затезну камату, а за избегавање плаћања тог пореза предвиђена је казна од 5.000 динара.

Поделите

Коментари су затворени.