Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Кула

0

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Кула

. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

 

  1. Катастарска парцела број 9107/30 – градско грађевинско земљиште у Кули, по култури њива прве класе, Индустријска зона, површине 60 ари 00 м2, Л.Н. 852 К.О. Кула.

Почетна цена: 31.833,50 eвра
Депозит: 6.366,70 евра

 

  1. Катастарска парцела број 9107/31 – градско грађевинско земљиште у Кули, по култури њива прве класе, Индустријска зона, површине 66 ари 80 м2, Л.Н. 852 К.О. Кула.

Почетна цена: 35.441,30 eвра
Депозит: 7.088,26 евра

 

  1. Катастарска парцела број 2/10 –  грађевинско земљиште у Липару, улица Ђуре Гајића, по култури њива 2 класе, површине 13 ари 68 м2, Л.Н. бр.463 к.о. Липар.

Почетна цена: 2.861,59 eвра
Депозит:
572,31 евра

 

  1. Катастарске парцеле број: 900/1 – градско грађевинско земљиште у Црвенки, улица Војвођанска, површине 1ар 75м2, 900/2 – градско грађевинско земљиште у Црвенки, улица С. Пенезића Крцуна површине 1 ар 30 м2 и 900/3 градско грађевинско земљиште у Црвенки, улуца С. Пенезића Крцуна површине 04 ара 80м2 , све три  по култури њиве друге класе,уписане у ЛН бр. 5052 к.о. Црвенка. Парцеле заједно чине грађевинску парцелу, према Плану генералне регулације насеља Црвенка (Сл. лист Општине Кула бр. 32/07 и 17/13) налазе се у блоку 16  и намењене су породичном становању.

Почетна цена: 3.569,90 eвра
Депозит:
713,98 евра

 

Комплетан текст огласа можете погледати овде. 

Поделите

Коментари су затворени.