Javna prodaja nekretnine u Crvenki 30. 01.2018. godine

0

Druga Javna prodaja održaće se 30.01.2018 godine sa početkom u 13 časova u kancelariji postupajućeg javnog izvršitelja. Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod Javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu u iznosu od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja i na oglasnoj tabli suda i elektronskoj oglasnoj tabli Osnovnog suda u Vrbasu.

Ovde možete pročitati kompletan tekst.

Podelite

Komentari su zatvoreni.