Објављен други конкурс из ИПАРД-а – за тракторе 555 милиона

0

Управа за аграрна плаћања – Министарство пољопривреде је објавило други јавни позив из програма ИПАРД II – позив за тракторе за које је издвојено 555.761.895 динара. Конкурс се може видети на сајту Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде – http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Захтеви за одобравање права на подстицаје могу се поднети до 26. фебруара. Поменимо, реч је о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Висина подстицаја износи од 60 одсто до 80 одсто, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју и да ли се инвестиција односи на управљање отпадом и отпадним водама.

Обухваћени су сектори млека, меса, воћа и поврћа и остали усеви (одређене врсте житарица и индустријског биља).

У складу са правилником о ИПАРД подстицајима, подносиоци захтева који испуњавају прописане услове остварују право на подстицаје за набавку само једног трактора током трајања ИПАРД програма, и то са следећом највећом снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње:

-у сектору меса: до 60 киловата (кW) – ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу; до 70 киловата (кW) – ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу; до 80 киловата (кW) – ако има објекат капацитета од 20 до 40 грла говеда, односно од 100 до 1000 грла свиња, односно од 150 до 400 грла оваца или коза; до 100 киловата (кW) – ако има објекат капацитета од 40 до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;

-у сектору млека: до 80 киловата (кW) – ако има од 20 до 50 грла млечних крава; до 100 киловата (кW) – ако има од 50 до 300 грла млечних крава;

-у сектору воћа: до 60 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 хектара; до 80 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 10 до 50 ха; до 100 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ха;

-у сектору поврћа: до 40 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ха; до 80 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ха; до 90 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ха; до 100 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 50 ха;

-у сектору осталих усева: до 80 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ха; до 100 киловата (кW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ха.

Биће потребан ЕУР 1, рачуни, отпремнице…

Када се буде подносио захтев за одобравање исплате ИПАРД потребно је доставити рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта; отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист; доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа од 100 000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе…

Извор: agrosmart.net

Поделите

Коментари су затворени.