Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Opštinsko veće opštine Kula  na sednici održanoj dana   28.  decembra   2017. godine, donelo je rešenje o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula i raspisuje oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja  radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula.

Sve potrebne informacije (tekst oglasa, obrazac prijave, uputstvo o načinu uplate depozita), kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenim nepokretnostima mogu se dobiti od Komisije u Opštinskoj upravi Kula, Lenjinova 11, u kancelariji broj 202 na drugom spratu,  kontakt telefon 025/751-125.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju,  sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:  Opštinska uprava Kula, Lenjinova 11,  sa naznakom: „Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine“ sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog javnog oglasa, za koju se  lice prijavljuje. poštom ili neposredno u Uslužnom centru opštine Kula svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je   29.01.2018.godine (ponedeljak)  do 12,00 časova.   Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Kula do navedenog roka.   Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Kompletan tekst oglasa možete pročitati ovde.

Podelite

Komentari su zatvoreni.