Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

0

Општинско веће општине Кула  на седници одржаној дана   28.  децембра   2017. године, донело је решење о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и расписује оглас о спровођењу поступка јавног надметања  ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула.

Све потребне информације (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са наведеним непокретностима могу се добити од Комисије у Општинској управи Кула, Лењинова 11, у канцеларији број 202 на другом спрату,  контакт телефон 025/751-125.

Пријаве за учешће на јавном надметању,  са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општинска управа Кула, Лењинова 11,  са назнаком: „Комисији за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине“ са назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се  лице пријављује. поштом или непосредно у Услужном центру општине Кула сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова.

Рок за подношење пријаве са документацијом je   29.01.2018.године (понедељак)  до 12,00 часова.   Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Кула до наведеног рока.   Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Комплетан текст огласа можете прочитати овде.

Поделите

Коментари су затворени.