Усвојен буџет за 2018. годину – 627 милиона динара за реализацију капиталних пројеката

0

Скупштина општине Кула је усвојила буџет за 2018. годину који износи  1.828.020.000,00 динара, а средства намењена за инвестиционе пројекте износе 627 милиона динара. За предложени буџет је гласало 27 одборника од укупно 37 одборника СО Кула.

Председник општине Кула Перица Видекањић је истакао да ће се током 2018. године  наставити са  улагањима у значајне  постојеће инфраструктурне пројекте, али и да ће бити започети нови инвестициони пројекти. – Изградња потисног вода са канализационом мрежом у Кули и Црвенки, суфинансирање изградње Дома здравља у Кули, изградња спортске хале у Сивцу, изградња спортско-рекреативног центра у Кули, изградња пута Сивац-Мали Стапар, уређење парка у Кули, уређење Трга Душка Трифуновића у Црвенки, уређење центра Сивца, Руског Крстура и Липара, само су неки од пројеката који ће се радити у 2018. години – каже Видекањић. Према његовим речима општина Кула је за социјална давања у наредној години  издвојила око 90 милиона динара.

Одборници СО Кула су на 15. седници дали сагласност на програме пословања  установа чији је оснивач општина Кула за 2018. годину: Дом културе Црвенка, Дом културе Сивац, ПУ „Бамби“ Кула, Дом здравља Кула, Спортски центар „Црвенка“, Центар за социјални рад општине Кула, Туристичка организација општине Кула. Такође, одборници су донели Одлуку о реализацији буџета јединице локалне самоуправе Кула у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину,  Одлуку о остваривању услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана општине Кула, Одлуку  о финансијској подршци породици са децом и побољшавању услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању, Одлуку о задуживању општине Кула, Одлуку о оснивању заједничког ЈКП „Пречистач Врбас – Кула“. На  седници је донета Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини EDUFARM DOO Crvenka, Одлуке о прибављању у јавну својину непокретности  (куповина стадиона „Милан Средановић у Кули),  Одлука  о доношењу Плана детаљне регулације туристичког локалитета «Водице» к.о. Руски Крстур у општини Кула, као и  Одлука  о изменама и допунама Одлуке о коришћењу, одржавању  и располагању покретним стварима  у јавној својини општине, а донето је и Решење о престанку дужности члана и именовању члана Општинске изборне комисије у сталном саставу.

 

Поделите

Коментари су затворени.