Измуљавање канала од Сивца до Малог Стапара

0

Током октобра месеца Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ завршило је са измуљавањем и уређењем приобаља Великог Бачког канала на деоници од Куле до Сивца, а за радове је утрошено 50 милиона динара без пдв-а. Ових дана настављени су радови на измуљавању канала и то на потезу од Сивца до Малог Стапара.

Милош Буквић , дипломирани инжењер хидрограђевине Водопривредног друштва „Бачка“ из Врбаса , које је извођач радова,  каже да ангажована тешка механизација ради са обе обале канала и да се посао наставио од места где се недавно стало у Сивцу, а да се стигло до непосредне близине преводнице у Малом Стапару.

„Ово је наставак тог пројекта од Врбаса до Бездана. Сада се измуљују 4 километра канала између Сивца и Малог Стапара. Кубикажа која се овог пута вади је 15 хиљада кубика муља. Са различитим проблемима се сусрећемо, негде смо морали да насипамо да бисмо измуљили, негде су шири профили, негде су ужи“.

Рок за завршетак посла је март месец наредне године, а вредност радова измуљавања и комплетног уређења канала од Сивца до Малог Стапара износи 14,8 милиона динара без пдв-а.

Имре Гшвенг , шеф радне јединице ЈКП „Воде Војводине“ у Врбасу задовољан је напретком и квалитетом радова који се изводе.

„Радови подразумевају ископ муља, уклањање комплетне акватичне вегетације, а као што се види, ту је нажалост и нешто смећа… Дакле, у питању је комплетно уређење: са инспекционом стазом, са зацевљењем канала који се сад уливају и који нам прекидају инспекциону стазу, биће омогућено јако добро и редовно одржавање које ми вршимо са сопственом механизацијом, што пловним косачицама, што сувоземном механизацијом“, каже Гшвенг

Редовне анализе узорака муља који се депонује у приобалне касете врши се на природно-математичком факултету у Новом Саду и потврђују да није штетан за животну средину. Уклањање муља повећава проточност воде и ствара боље животне услове за биљни и животињски свет у водама канала.

Извор: RTV

Поделите

Коментари су затворени.