Отворен Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина

0

Председник општине Кула, Перица Видекањић расписао је Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина. Укупан износ финансијских средстава опредељених за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина у 2017.години износи 1 000 000,00 динара за пројекте обнове просторија за рад у власништву/сувласништву удружења грађана националних мањина. Финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина подразумева финансирање пројеката/програма удружењима грађана националних мањина којима се доприноси афирмацији

Пријава на јавни конкурс подноси се искључиво на обрасцу: “Пријава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина у општини Кула у 2017. години“, који је у прилогу овог конкурса и чини његов саставни део, а може се преузети на интернет страници општине Кула: www.kula.rs.

Пријаве са комплетном документацијом предају се до 28. децембра 2017. године у 14:00 часова у затвореној коверти, на Писарници Општинске управе Кула, на адресу: Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – пријава за конкурс – Комисија за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина.

Комплетан текст Конкурса можете прочитати овде.

Пријаву за конкурс можете преузети овде. 

Поделите

Коментари су затворени.