Обавештење о регистрацији стамбених заједница

0

Општинска управа општине Кула обавештава грађане да је на основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда, почео са радом Регистар стамбених заједница, који води Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Кула.

Скупштина и Савет зграде су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог Закона, односно власници посебних делова у којој није формирана скупштина или савет зграде су дужни да до 12. децембра 2017. године одрже скупштине стамбених заједница и изаберу управнике. Управник или друго овлашћено лице је дужан да у року од 15 дана од одржавања прве седнице скупштине стамбене заједнице, поднесе пријаву за упис са пратећом документацијом и преда их писарници Услужног центра, шалтер бр. 8.

Образац пријаве за регистрацију и обавештење о документацији потребној за регистрацију стамбене заједнице можете преузети у згради Општинске управе Кула, Лењинова 11, канцеларија 203/2, други спрат иили електронским путем на сајту општине Кула www.kula.rs

У случају да стамбена заједница не одржи седницу и не изврши избор управника у наведеном року, у складу са чланом 57. овог закона, се уводи принудна управа путем поверавања послова управљања професионалном управнику. Поступак увођење принудне управе именовањем професионалног управника покреће се на основу пријаве комуналног инспектора или власника посебног дела у складу са овим Законом. Поступак води надлежна општинска управа која решењем именује професионалног управника са листе која се води у регистру професионалних управника. Професионални управник врши послове управљања све док стамбена заједница не донесе Одлуку о избору управника или не закључи уговор о професионалном управљању.

Овде у целости можете прочитати Обавештење о регистрацији стамбених заједница
Овде можете преузети обрасце

Поделите

Коментари су затворени.