Одржана седница Скупштине општине Кула

0

Одборници Скупштине општине Кула, на седници која је одржана у уторак, 28. новембра 2017. године усвојили су Одлуку о консолидованом Завршном рачуну буџета општине и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине за 2016. годину.

Укупно остварени приходи и примања са неутрошеним средствима у 2016. години износили су 1.336.638.000 динара, укупно извршени расходи и издаци су 1.236.587.000 динара, а разлика је 100.051.000 динара. Основни разлог одступања између плана и реализације лежи у чињеници да су да су у Одлуци о буџету планирана средства за капитални пројекат изградње Дома здравља у износу од 103 милиона динара, као и средства за изградњу недостајуће канализације и потисног вода између Куле и Црвенке у износу од око 400 милиона динара. Ова два Уговора потписана су крајем децембра 2016. године и њихова реализација је почела у 2017. години, рекао је Игор Илин, начелник Одељења за финансије и привреду образлажзћи Одлуку и Извештај.

Одборници су размотрили и Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Кула за период јануар – септембар 2017. године и према овом извештају укупни приходи и примања буџета последњег септембарског дана износили су 1.120.000.000 динара. Извршење прихода износи 51,50 одсто и основни разлог мањег процента извршења прихода и примања, јесте потписивање два Уговора о преносу средстава, један Уговор са Републиком о суфинансирању изградње недостајуће канализације у износу од 150 милиона динара и други са Покрајином такође, о суфинасирању изградње канализације у износу од 82 милиона динара, или укупно 232 милиона динара. Та средства би требало да се пренесу на рачун буџета током децембра ове године.Такође имамо смањено задужење за финансирање канализације између Црвенке и Куле и реално је очекивати да реализација кредита износи око 200 милиона динара. Првобитно је планирано 300 милиона, ребалансом је тај износ смањен на 250 милиона динара, међутим, реална процена реализације средстава је 200 милиона динара.Разлог за то је велики проценат учешћа у финансирању ових радова са других нивоа власти, односно од Покрајине и Републике, рекао је Илин.

Након краће расправе о поменутим буџетским темама одборници су усвојили Одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама, као и Одлуку о формирању Савета за међунационалне односе. Према усвојеној Одлуци Савет ће разматрати питања остваривања, заштите и унапређења националне равноправности у општини, посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма у складу са Статутом општине. Потом је усвојено Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра  и Народне библиотеке за 2018. годину. Одборници су дали сагласност и на Решење о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Комуналац“ и ЈКП „Руском“ Руски Крстур.

Будући да је Јован Новаков из Сивца поднео оставку на место члана Општинског већа, Скупштина је на основу предлога председника Општине Перице Видекањића за новог члана Већа, тајним гласањем, изабрала Славицу Вагић из Крушчића.

При самом крају седнице одборници су усвојили већином гласова и неколико кадровских решења, па је тако усвојено решење о престанку мандата директору ЈКП „Комуналац“ Дамјану Миљанићу због истека периода на који је именован, који је одмах након тога именован за в.д директора овог комуналног предузећа. Директору ЈКП „Радник“ Сивац Мирку Илићу је истекао мандат, а уместо њега је за в. д директора „Радника“ именован Жељко Маџарев из Сивца, који је пре тога на овој седници поднео усмену оставку на место одборника (СНС) Скупштине општине Кула. Због истека периода на који је именован са функције директора ЈКП „Руском“ усвојено је и Решење о престанку мандата директору Игору Фејдију, који је истовремено именован за в.д директора овог комуналног предузећа.

Поделите

Коментари су затворени.