Велики бачки канал чист за 30 месеци – Европска комисија требало би да одобри средства до краја 2017.

0

Одлука Скупштине Војводине подстакла је оптимизам да је чишћење Великог бачког канала (ВБК) у општинама Кула и Врбас коначно на видику. Покрајински парламент је прошлог месеца прихватио предлог Одбора за животну средину да се изради просторни план подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације ВБК од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас.

Ревитализација ВБК на деоници Црвенка-Кула-Врбас, дугој 18,5 километара, коју је Норвешки институт за истраживање вода означио као најзагађенији водоток у Европи, ушла је и у национални приоритет за међународну помоћ. Са пројектом ремедијације ВБК, Министарство заштите животне средине укључило се у трку за донације из програмског фонда ЕУ.

– Позитивни одговор Европске комисије у Бриселу, који се очекује до Нове године, обезбедио би финансирање целокупне документације, неопходне за расписивање тендера, а потом и добијање главног новца за чишћење ВБК најбољом доступном технологијом – истиче председник Еколошког покрета Врбаса Ратко Ђурђевац, који је учествовао у раду Одбора за заштиту животне средине АПВ, по чијој је препоруци Влада Војводине издвојила 18 милиона динара за израду плана чишћења ВБК.

Ђурђевац је навео да би, ако ЕУ одобри очекивану помоћ, канал могао, према процени Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, да буде чист за 30 месеци. Из загађене деонице треба извући 400.000 кубних метара отровног муља. За донацију из европског фонда конкурише се идејним решењем чишћења ВБК, чији је аутор проф. др Божа Далмација, директор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ у Новом Саду.

– Извађени муљ би се одложио на три локалитета у Врбасу. Трећина седимента може се депоновати без третмана, док се остатак мора третирати при одлагању. Једна трећина је изузетно токсична и мора се применити посебан третман – назначио је професор Далмација.

Ђурђевац наглашава да ће ЕУ, уколико прихвати да очисти ВБК, направити генерални пројекат, којем ће претходити нова истраживања и снимања каналске воде, како би се сачинила студија изводљивости и оправданости тог посла, као и утицаја на животну средину. Према речима проф. др Дејана Крчмара са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине новосадског ПМФ-а, готово половина од 400.000 кубика седимента у ВБК је високо загађена, па су потребне посебне мере заштите приликом депоновања тог муља.

Рок стално продужаван

Министарство животне средине је 2007. формирало Радну групу за коначно решавање загађења и чишћења ВБК. Претходне власти су најављивале да ће канал, уз претходну изградњу магистралног колектора и централног пречистача отпадних вода, бити очишћен до 2010. године, али је рок стално продужаван.

 

Извор: www.ekapija.com

Поделите

Коментари су затворени.