Obaveštenje o registraciji stambenih zajednica

0

Opštinska uprava opštine Kula obaveštava građane da je na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, počeo sa radom Registar stambenih zajednica, koji vodi Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Kula.

Skupština i Savet zgrade su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno vlasnici posebnih delova u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade su dužni da do 12. decembra 2017. godine održe skupštine stambenih zajednica i izaberu upravnike. Upravnik ili drugo ovlašćeno lice je dužan da u roku od 15 dana od održavanja prve sednice skupštine stambene zajednice, podnese prijavu za upis sa pratećom dokumentacijom i preda ih pisarnici Uslužnog centra, šalter br. 8.

Obrazac prijave za registraciju i obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju stambene zajednice možete preuzeti u zgradi Opštinske uprave Kula, Lenjinova 11, kancelarija 203/2, drugi sprat iili elektronskim putem na sajtu opštine Kula www.kula.rs

U slučaju da stambena zajednica ne održi sednicu i ne izvrši izbor upravnika u navedenom roku, u skladu sa članom 57. ovog zakona, se uvodi prinudna uprava putem poveravanja poslova upravljanja profesionalnom upravniku. Postupak uvođenje prinudne uprave imenovanjem profesionalnog upravnika pokreće se na osnovu prijave komunalnog inspektora ili vlasnika posebnog dela u skladu sa ovim Zakonom. Postupak vodi nadležna opštinska uprava koja rešenjem imenuje profesionalnog upravnika sa liste koja se vodi u registru profesionalnih upravnika. Profesionalni upravnik vrši poslove upravljanja sve dok stambena zajednica ne donese Odluku o izboru upravnika ili ne zaključi ugovor o profesionalnom upravljanju.

Ovde u celosti možete pročitati Obaveštenje o registraciji stambenih zajednica
Ovde možete preuzeti obrasce

Podelite

Komentari su zatvoreni.