Raspisan konkurs za za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera i udruženja građana u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

0

Opština Kula je danas raspisala javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera i udruženja građana u oblasti zaštita lica sa invaliditetom. Ukupan iznos raspoloživih finansijskih sredstava opredeljenih za ove namene iznosi 1.010.000,00 dinara. Za potrebe finansiranja programa/projekata udruženja građana u oblasti zaštite lica sa invalididitetom i programa/projekata udruženja penzionera izdvojeno je 700.000,00 dinara, dok je 310.000,00 dinara izdvojeno iz mesnog samodoprinosa MZ Ruski Krstur, a za namene finansiranja programa/projekata udruženja penzionera, građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom i udruženja koja se bave socijalnim i humanim radom u oblasti zaštite i pomoći penzionerima ili licima sa invaliditetom koji imaju sedište na teritoriji Ruskog Krstura, a u srazmeri i sa namenom koje svojom odlukom odredi nadležni organ mesne zajednice u skladu sa Odlukom o uvođenju mesnog samodoprinosa.
Prijava na javni konkurs podnosi se isključivo na obrascu: Prijava za finansiranje programa i projekata udruženja penzionera i građana u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u opštini Kula u 2017. godini.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom predaju se do 17. novembra 2017. Godine do 14 časova u zatvorenoj koverti , na Pisarnici Opštinske uprave Kula, na adresu Opštinska uprava Kula, Lenjinova 11, sa naznakom NE OTVARATI – prijava za konkurs – Savet za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom opštine Kula .

Ovde možete u celosti pročitati JAVNI KONKURS
Ovde možete preuzeti PRIJAVU

Podelite

Komentari su zatvoreni.