Расписан конкурс за за доделу средстава за финансирање програма и пројеката удружења пензионера и удружења грађана у области заштита лица са инвалидитетом

0

Општина Кула је данас расписала јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката удружења пензионера и удружења грађана у области заштита лица са инвалидитетом. Укупан износ расположивих финансијских средстава опредељених за ове намене износи 1.010.000,00 динара. За потребе финансирања програма/пројеката удружења грађана у области заштите лица са инвалидидитетом и програма/пројеката удружења пензионера издвојено је 700.000,00 динара, док је 310.000,00 динара издвојено из месног самодоприноса МЗ Руски Крстур, а за намене финансирања програма/пројеката удружења пензионера, грађана у области заштите лица са инвалидитетом и удружења која се баве социјалним и хуманим радом у области заштите и помоћи пензионерима или лицима са инвалидитетом који имају седиште на територији Руског Крстура, а у сразмери и са наменом које својом одлуком одреди надлежни орган месне заједнице у складу са Одлуком о увођењу месног самодоприноса.
Пријава на јавни конкурс подноси се искључиво на обрасцу: Пријава за финансирање програма и пројеката удружења пензионера и грађана у области заштите лица са инвалидитетом у општини Кула у 2017. години.
Пријаве са комплетном документацијом предају се до 17. новембра 2017. Године до 14 часова у затвореној коверти , на Писарници Општинске управе Кула, на адресу Општинска управа Кула, Лењинова 11, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ – пријава за конкурс – Савет за остваривање права особа са инвалидитетом општине Кула .

Овде можете у целости прочитати ЈАВНИ КОНКУРС
Овде можете преузети ПРИЈАВУ

Поделите

Коментари су затворени.