Јавни позив пољопривредницима

0

Општина Кула је данас упутила јавни позив регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине, који су заинтересовани за пољопривредне краткорочне кредите код пословних банака за набавку обртних средстава, на период од 12 месеци, уз учешће општине у субвенционисању камате и/или накнаде, у висини 100 %. Укупна средства за субвенционисање камата и/или накнада на одобрене краткорочне кредите  износе 5.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 2017. годину.

Пријаве за учешће на јавном позиву са потребном документацијом подносе се предајом на писарници Услужног центра Општинске управе Кула (пулт писарнице), Лењинова 11, Кула, у затвореној коверти са назнаком „Пријава за субвенционисање камата и/или накнада за краткорочне пољопривредне кредите за 2017. годину“. Пријаве које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити прихваћене.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2017. године.

Одлука о додели средстава објавиће се на званичној интернет страници општине Кула www.kula.rs

Додатне информације могу се добити од  председника Комисије Горана Крупљанина на телефон: 025/751-187.

Овде можете прочитати јавни позив у целости.

Овде можете преузети пријаву.

Поделите

Коментари су затворени.