Javni poziv poljoprivrednicima

0

Opština Kula je danas uputila javni poziv registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine, koji su zainteresovani za poljoprivredne kratkoročne kredite kod poslovnih banaka za nabavku obrtnih sredstava, na period od 12 meseci, uz učešće opštine u subvencionisanju kamate i/ili naknade, u visini 100 %. Ukupna sredstva za subvencionisanje kamata i/ili naknada na odobrene kratkoročne kredite  iznose 5.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu opštine za 2017. godinu.

Prijave za učešće na javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom podnose se predajom na pisarnici Uslužnog centra Opštinske uprave Kula (pult pisarnice), Lenjinova 11, Kula, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za subvencionisanje kamata i/ili naknada za kratkoročne poljoprivredne kredite za 2017. godinu“. Prijave koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti prihvaćene.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava objaviće se na zvaničnoj internet stranici opštine Kula www.kula.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti od  predsednika Komisije Gorana Krupljanina na telefon: 025/751-187.

Ovde možete pročitati javni poziv u celosti.

Ovde možete preuzeti prijavu.

Podelite

Komentari su zatvoreni.