Представљене активности НСХЦ у оквиру SEED пројекта – У плану формирање Локалних партнерстава за запошљавање

0

Новосадски хуманитарни центар (НСХЦ) је у оквиру пројекта „SEED – Step II“, одржао први састанак са представницима Савета за запошљавање у општини Кула. Циљ састанка био је разговор о улози Савета за запошљавање у процесу израде Локалног акционог плана за запошљавање и о активностима које би допринеле повећању запослености у општини Кула.

На састанку су представљене активности НСХЦ у оквиру SEED пројекта, step II , које за циљ имају формирање Локалних партнерстава за запошљавање. На састанку је такође било речи да је веома важно ускладити понуду и потражњу за радном снагом, како би се и тиме допринело смањење незапослености.

Према речима Мире Новаковић Илин, представнице НСХЦ локална партнерства треба да буду ресурс за израду свих планова, стратегија и активности које ће утицати на смањење незапослености, као и да окупљају представнике свих релевантних институција и организација које се баве запошљавањем. – Она каже да је важно да они на основу свог искуства и рада дефинишу које су то мере које Локални акциони план треба да садржи, а које би директно имале утицаја на повећање запошљивости и стварање бољих услова за запошљавање.

Регионални SEED пројекат има за циљ да допринесе запошљавању, смањењу сиромаштва, родној равноправности и социо-економском развоју. Носилац SEED програма је аустријска организација Volkshilfe Solidaritat. Програм финансира Аустријска развојна агенција (АДА) средствима Austrian Development Cooperation. Новосадски хуманитарни центар је носилац SEED пројекта у Србији.

Поделите

Коментари су затворени.