Заказана 12. седница СО Кула

0

Седница Скупштина општине Кула ће се одржати 31. августа 2017. године у великој Сали СО Кула, са почетком у 10 часова. На дневном реду 12. седнице ће се наћи предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кула за 2017. годину, предлог Одлуке о финансијској подршци породици са децом и побољшавању услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању. Одборници СО Кула ће на седници, такође, разматрати предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кула за 2017. годину, предлог Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Кула за 2017. године, предлог Програма подршке за спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кула за 2017. годину.

Поред ових тачака дневног реда одборници ће разматрати Извештај о пословању ЈКП чији је основач општина Кула за 2016. годину и предлог решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП чији је оснивач општина Кула о расподели добити за 2016. годину, Извештај о пословању Дом здравља Кула за 2016. годину, Решење о давању сагласности на План Дома културе Руски Крстур за 2018. годину и предлог Решења о именовању Комисије за утврђивање назива улица и одређивању празника општине Кула, као и разрешење и именовање председника и чланова Надзорног одбора јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Кула.

Такође, на дневном реду ће се наћи Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину за период 01.01. до 30.06.2017. године.

Поделите

Коментари су затворени.