Конкурс за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа

0

Одељење за друштвене делатности Општинске управе Кула расписује Конкурс за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа.

Право на делимично регресирање путних трошкова остварених у циљу похађања школске наставе имају ученици средњих школа ван територије општине Кула, који испуњавају следеће услове:

 • да су редовни ученици средње школе ван територије општине Кула
 • да свакодневно или само викендом користе средства међуградског саобраћаја са територије општине Кула до места у другим општинама АП Војводине или града Београда,
 • да имају пребивалиште на територији општине Кула.

Подносилац захтева у складу са одредбама члана 5 Правилника ради доказивања испуњености напред наведених услова обавезан је поднети:

 • захтев (уредно попуњен на добијеном обрасцу у услужном центру),
 • потврду средње школе да је редован ученик (одговарајућа година први пут),
 • фотокопију личне карте ученика или једног од родитеља,
 • фотокопију ђачке књижице или сведочанства о завршеном претходном разреду.
 • JMБГ ученика
 • Фотокопију текућег рачуна једног од родитеља или старатеља, за ученике који путују у Бачку Тополу.

Ученици који станују у дому ученика или у приватном смештају обавезни су, поред напред наведних докумената, доставити и:

 • потврду о коришћењу смештаја у дому ученика или изјаву родитеља са потписом,
 • Фотокопију текућег рачуна једног од родитеља или старатеља.

Право на делимично регресирање трошкова превоза у међуградском саобраћају оствариваће се почев од 1. септембра 2017. закључно са 22. децембром 2017. године, а наставиће у 2017. години уколико Покрајински секретаријат за образовање одобри средства.

Подносиоци захтева који испуњавају услове а захтев поднесу до 05. септембра 2017. године, оствариће право регресирања почев од септембра месеца, а касније поднети захтеви од наредног месеца.

Конкурс је отворен даном објављивања на сајту Кула(23.08.2017.године – среда) а биће објављен и у „Кулској комуни“ 01.09.2017.године.

Комплетан текст конкурса можете прочитати овде. 

Поделите

Коментари су затворени.