Расписан конкурс за пројекте/програме у области заштите и унапређивања животне средине

0

Општина Кула расписала је данас конкурс за пријаву пројеката/програма у области заштите и унапређивања животне средине. Предмет конкурса је додела финансијских средстава ради реализације пројеката/програма у 2017. години, који ће промовисати заштиту животне средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, подизања свести јавности, умрежавања и програма едукације на територији општине Кула.
Пројекти/програми треба да доприносе развијању еколошке свести и ширењу знања о потреби заштите животне средине (еколошке школе и кампови, семинари, скупови, издаваштво, промотивне активности и
слично) или да имају за циљ допринос решавању конкретног еколошког проблема кроз једнократне акције и кампање (акције уређења простора, озелењавање, порибљавање, заштита природе, заштите и добробити животиња и слично).

За ове потребе општина Кула је по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Кула за 2017. годину издвојила  укупно 1.240.000,00 динара (од којих је 20.000,00
динара из средстава месног самодоприноса МЗ Руски Крстур за удружења са територије МЗ).

Позивају се невладине организације – удружења грађана у области заштите и унапређивања животне средине, која су регистрована на територији општине Кула, односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (удружења), као и удружења жена чији пројекти/програми у конкурсној пријави представљају женски активизам у области заштите и унапређивања животне средине да поднесу пријаве пројеката/програма, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију из буџетског Фонда за заштиту и унапређивање животне средине

Рок за подношење пријава пројеката/програма је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Образац за пријаву пројеката/програма можете преузети овде

Поделите

Коментари су затворени.