Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години

0

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години.

Секретаријат додељује бесповратна средства обезбеђенa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину  у укупном износу од 13.500.000,00 динара.

Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава  удружењима грађана  са  територије Аутономне покрајине Војводине  за финансирање пројеката  од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине  у 2017. години је:

–    Подстицање рада удружења грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, која се баве унапређењем  туристичке понуде Аутономне покрајине Војводине кроз организовање туристичко-привредне манифестације од локалног, регионалног и међународног значаја, као и учествовањем на манифестацијама од регионалног и међународног значаја (у даљем тексту: Манифестација);

–    Афирмација манифестационог туризма као значајног фактора развоја туризма АП Војводине;

–    Унапређење квалитета постојећих манифестација и повећање броја учесника;

–    Повећање укупне туристичке понуде кроз унапређење манифестационог туризма;

–    Промоција туристичке понуде АП Војводине на Манифестацијама од регионалног и међународног значаја.

 Средства су намењена за организовање  Манифестације или учешће на Манифестацији.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за Манифестацију  која се одржава/ла  у периоду од 01.01.2017. до 30.11.2017. године.

Више информација о конкурсу, правилник и обрасце за преузимање можете погледати овде.

Поделите

Коментари су затворени.