Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017.години

0

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017.години. Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара.

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредних субјеката који своју делатност обављају у оквиру креативне економије, као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

Средства се одобравају по принципу рефундације и субвенције, а намењена су за трошкове набавке машина или опреме или софтвера.

У случају рефундације трошкова набавке машина или опреме или софтвера средства ће се одобравати нa основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању и која је купљена, испоручена и исплаћена у целости у периоду од 01. јула 2016. године до датума расписивања Јавног конкурса.

У случају субвенције трошкова набавке машина или опреме или софтвера средства ће се одобрити на основу предрачуна, понуде или предуговора који су издати после датума расписивања конкурса, а садржи искључиво износ вредности машина или опреме или софтвера.

Више информација о конкурсу као и обрасце за преузимање можете погледати овде.

Поделите

Коментари су затворени.