Razvojni fond nastavlja povoljno kreditiranje privrede i poljoprivrede – Osam linija i dalje otvoreno

0

U Razvojnom fondu Vojvodine i dalje je otvoreno 8 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava. Kamatne stope iznose 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje pripadaju trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti, dok kamate mogu biti 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti, podsećaju iz Razvojnog fonda.

Za tri kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje, kažu u Razvojnom fondu.

– U pitanju su dva konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno: za dugoročne kredite za poljoprivredu, za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i zakratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi – navode u Fondu.

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje. Tu takođe pripada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period, može biti od 12 do 24 meseca, dok period otplate može biti do 5 godina.

Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate 6 godina.

Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene, podsećaju iz Razvojnog fonda.

Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika, takođe su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava.

Najveće interesovanje vlada za konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja zbog izuzetno niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate, odnosno grejs perioda. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do 7 godina. I za ovu namenu je opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za sredstva u bilo kom periodu godine, jer su konkursne linije stalno otvorene, dodaju u Fondu.

Preostale dve linije su za dodelu kratkoročnih kredita na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od Evropske unije i bilateralnih donatora, i konkurs za dugoročne kredite za investiciono opremanje radnih, poslovnih i agroindustrijskih zonakroz sufinansiranje sa lokalnim samoupravama.

Više detalja o konkursima možete pogledati ovde.

Podelite

Ostavite odgovor