Javni oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine putem javnog nadmetanja

0

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine opštine Kula, opreme i građevinskog materijala, na osnovu donetog zaključka Opštinskog veća, broj: 013-02-38/2017 od 24.jula.2017.godine, i čl. 9., 10. i 11 Odluke o korišćenju, održavanju i raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kula („Sl.opštine Kula“ br.2/2013), objavljuje javni oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine putem javnog nadmetanja

 I OGLAŠAVA SE prodaja putem javnog nadmetanja građevinskog materijala na poslovnom objektu na kat. parceli br. 3044 k.o.Sivac u Sivcu, koji se nalazi u krugu dvorišta, na adresi u Sivcu, ul. M.Tita br. 148, prema sledećem:

  • stari biber crep ………………………… oko 000 komada

Građevinski materijal otuđuje se na osnovu procene od strane stručnih radnika opštinske uprave Kula, i utvrđena je početna cena za predmetni polovni građevinski materijal:

  • star biber crep oko 000 komada, iznos 35.000,00 dinara,

U početnu cenu nije uračunat PDV. Opština Kula nije u sistemu PDV-a.

Komletan tekst oglasa možete pogledati ovde.

Podelite

Komentari su zatvoreni.