Усвојенa Одлукa о ребалансу буџета za 2017. годину

0

На јучерашњој седници СО Кула усвојен је предлог Одлуке о ребалансу општинског буџета за текућу годину. Такође, усвојен је и предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације локалног пута регионалног значаја Сивац-Стапар, као и Иницијатива за измену члана 75 Нацрта Закона о здравственој заштити. Усвојеним Предлогом Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине неколико општинских некретнина ће прећи у власништво приватних лица. Усвојен је и Предлог Решења о именовању
председника и чланова Надзорног одбора јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Кула, као и Предлог Решења о разрешењу,престанку дужности и именовању в.д. директора и директора установа
чији је оснивач Општина Кула. Седници су присуствовали Карољ Валка,заменик председника Општине Кула, као и Перица Видекањић, председник Општине Кула. Видекањић је изнео податке о буџету, као и о резултатима који су постигнути.

Поделите

Оставите одговор