Usvojena Odluka o rebalansu budžeta za 2017. godinu

0

Na jučerašnjoj sednici SO Kula usvojen je predlog Odluke o rebalansu opštinskog budžeta za tekuću godinu. Takođe, usvojen je i predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije lokalnog puta regionalnog značaja Sivac-Stapar, kao i Inicijativa za izmenu člana 75 Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Usvojenim Predlogom Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine nekoliko opštinskih nekretnina će preći u vlasništvo privatnih lica. Usvojen je i Predlog Rešenja o imenovanju
predsednika i članova Nadzornog odbora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula, kao i Predlog Rešenja o razrešenju,prestanku dužnosti i imenovanju v.d. direktora i direktora ustanova
čiji je osnivač Opština Kula. Sednici su prisustvovali Karolj Valka,zamenik predsednika Opštine Kula, kao i Perica Videkanjić, predsednik Opštine Kula. Videkanjić je izneo podatke o budžetu, kao i o rezultatima koji su postignuti.

Podelite

Ostavite odgovor