Расписан јавни позив за пружање помоћи у стамбеном збрињавању прогнаних и расељених лица у Војводини

0

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је јавни позив за пружање помоћи у стамбеном збрињавању  прогнаних и расељених лица у Војводини ппутем доделе
средстава за откуп сеоских кућа са окућницом у 2017. години. Јавни позив је отворен од 1. јула до 1.августа 2017. године.

Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица са  боравиштем  односно пребивалиштем  на  територији  Аутономне  Покрајине Војводине  до дана  ступања  на  снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (21. децембра 2006. године),смештена  у колективним центрима или  у подстанарском односу, а  која имају намеру да остану и живе у локалној заједници која се налази на
територији АП Војводине.

Mаксималан износ  средстава  за пружање помоћи  за  стамбено збрињавање по  кориснику Фонда износи  7.000  евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате), од чега  је 50%
средстава неповратно, а преосталих 50% се враћа Фонду најкасније до 10 година од момента доделе средстава.

Јавни позив се расписује за лица која имају пребивалиште, односно боравиште у некој од следећих општина: Кула, Стара Пазова, Пећинци ,Шид, Беочин, Нови Сад, Бачка Паланка, Врбас, Нови Бечеј,
Жабаљ,Зрењанин,Опово и Сомбор.

За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, или на телефон 021/475 42 95, или путем и-мејла на адресу fond@fondajnfort.rs

Kомплетну документацију можете преузети на одељку сајта www.kula.rs ЈАВНИ ПОЗИВИ

Поделите

Оставите одговор