Javni poziv za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

0

Na osnovu člana 5. stav 4. Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoć pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije i Opštine Kula ,zavedenog u Opštini Kula pod br. 03-553-103/2017-2 od 19.05.2017. godine, zavedenog u Komesarijatu za izbeglice i migracije pod br. 9-9/668 od 19.05.2017. godine godine, Komisija za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, obrazovane rešenjem br.03-553-103/2017-4 dana 26.06.2017. godine (u daljem tekstu: Komisija), dana 04.07.2017. godine, raspisuje javni poziv.

Ovde možete preuzeti:

TEKST JAVNOG POZIVA

POTREBNU DOKUMENTACIJA

ZAHTEV

IZJAVA

Podelite

Komentari su zatvoreni.