Јавни позив за подношење програма за финансирање спортских манифестација у општини Кула и програма који се финансирају из самодоприноса у 2017.години

0

Предмет позива је додела финансијских средстава ради реализације програма којима се остварује општи интерес у области спорта и то: организовање спортских манифестација у општини Кула и финансирање програма из средстава самодоприноса, која се врши на основу квалитета понуђених програма.

Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити по овом јавном позиву за финансирање програма организације спортских манифестација у општини Кула износи максимално 2.000.000,00 динара.

Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити по овом јавном позиву за финансирање програма који се финансирају из самодоприноса износи максимално 830.000,00 динара. Финансијска средстава се додељују спортским организацијама са територије насељеног места у коме је уведена обавеза плаћања самодоприноса у складу са одлукама о увођењу самодоприноса. (финансирање трошкова набавке спортске опреме и финансирање програма и пројеката за које нису одобрена средства по јавном позиву за финансирање редовних такмичарских активности и по позиву за финансирање посебних програмских активности спортских организација – спортске манифестације.)

Текст Јавног позива

Пријава за финансирање програма у области спорта у 2017.години из средстава самодоприноса

Пријава за финансирање програма организације спортских манифестација у општини Кула 2017.години

Поделите

Коментари су затворени.