Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора у 2017.години

0

Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити по овом конкурсу за финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора у 2017.години износи максимално 2.000.000,00 динара.

Финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора подразумева финансирање пројеката  и програма удружења грађана за стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота, спровођење волонтерских активности, организацију обука, семинара и манифестација од значаја за младе.

   Учесник конкурса треба да испуни следеће критеријуме:

  1. Да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом,
  2. Да има седиште на територији општине Кула,
  3. Да понуђени програм/пројекат испуњава један од следећих критеријума односно доприноси стварању услова за:
  • активно и квалитетно провођење слободног времена младих,
  • неговање здравих и безбедних стилова живота,
  • спровођење волонтерских активности,
  • организацију обука, семинара и манифестација од значаја за младе.

Пријава на јавни конкурс подноси се искључиво на обрасцу: “Пријава за финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора у 2017.години, који је у прилогу овог конкурса и чини његов саставни део, а може се преузети на интернет страници општине Кула: www.kula.rs.

Пријаве са комплетном документацијом предају се на Писарници Општинске управе Кула до 06.06.2017. године у 14:00 часова у затвореној коверти,  на адресу:  Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – пријава за конкурс – Комисији за за доделу средстава за финансирање  програма и пројеката у области омладинског сектора.

Овде можете прочитати комплетан текст конкурса.

Овде можете преузети пријаву за конкурс.

Поделите

Коментари су затворени.