33. седница Општинског већа општине Кула, одржана 25. маја 2017. године

0

На седници донето:
– Решење о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула (предмет отуђења: кат. парцела бр. 9107/16 к.о. Кула, индустријска зона, површине 54а 00м2 и кат. парцела бр. 3133 к.о. Црвенка, блок бр. 44, површине 11а 94м2),
– Решење о одбијању жалбе Маринков Јоване из Сивца на Решење директора ЈКП „Радник“ Сивац о обустави извођења радова на гробљу бр. 451-13 од 28.03.2013. године (поступајући по пресуди Управног суда бр. III-4 У.2007/14) и
– Закључак о распоређивању јавним конкурсом средстава из буџета општине Кула намењених за информисање јавности на језицима националних мањина.

Поделите

Коментари су затворени.