Одржана седница Скупштине општине Кула

0

На данашњој 9. седници Скупштине општине Кула, којом је председавао председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић,  донета је Одлука о ангажовању екстерне ревизије консолидованог завршног рачуна буџета општине Кула за 2016. годину, Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Кула, Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула, као и Одлука о образовању и именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора. Одборници Скупштине општине Кула су донели Решење о давању сагласности на Статуте ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Водовод“ Црвенка, ЈКП „Радник“ Сивац и ЈКП „Руском“ Руски Крстур, као и  Решење о давању сагласности на Програм рада финансијским планом Дома здравља за 2017. годину у делу који се финансира из буџета општине Кула. Такође, на седници је донето Решења о давању сагласности на употребу имена општине Кула у називу привредног друштва у оснивању – „Istra Kula armatura“ d.o.o. Kula.

СО Кула је донела Решење о престанку дужности Дома културе Сивац Горана Јањуша, а да се за в.д. директора именује Миљана Медојевић, као и  Решење о именовању Снежане Таталовић за директора Народне библиотека Кула. СО Кула донела Решење о о разрешењу и именовању чланова школских одбора из реда предстваника социјалних партнера. На седници је дата сагласност на  Извештај о раду за 2016. годину Народне библиотеке Кула и Дома културе Руски Крстур.

Наставак девете седнице Скупштне општине Кула је заказан за 9. мај 2017. године.

Поделите

Коментари су затворени.