Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini

0

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 89.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, u okviru Programa 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Programska aktivnost 1001 – Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, Ekonomska klasifikacija 4542 – Kapitalne subvencije privatnim preduzećima, Izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz Budžeta.

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis  državne pomoći.

CILJ

Cilj dodele bespovratnih sredstava je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata i povećanje ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem investiranja u sredstva za rad i proizvodnju, a u cilju osavremenjivanja i širenja proizvodnog procesa.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine koja je kupljena, isporučena i isplaćena u celosti, nakon 15. novembra 2016. godine do raspisivanja Javnog konkursa.

Izuzetno, na predlog komisije za pregled prijava, sredstva se mogu dodeliti i korisniku kome će kupljena mašina ili oprema, koju je u potpunosti isplatio, biti isporučena u roku od najduže 90 dana od dana objavljivanja konkursa. U tom slučaju refundacija sredstava se vrši tek nakon što korisnik sredstava Sekrtarijatu podnese dokaz da je nabavljena mašina ili oprema preneta u njegov posed (konačan račun, otpremnica).

Mašine, oprema, softver i nematerijalna imovina treba da budu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Mašine, oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu.

Izuzetno, na predlog komisije može se odobriti subvencionisanje troškova nabavke polovne mašine ili opreme, ne starije od 5 godina, uz uslov da podnosilac prijave dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

VISINA SREDSTAVA

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju dobra:

A)    Mašine ili oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke;
B)    Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenje;
C)    Nematerijalna imovina – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara, odnosno do 50% ugovorene cene za sticanje nematerijalne imovine bez PDV.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije za pregled prijava, refundiraće se troškovi nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdaci za sticanje nematerijalne imovine, do 70% vrednosti. Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstane u grupu čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2015. godine i to:
1.    privredna društva, registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge, koja su, prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. gl. RS“, br. 62/2013), kao i
2.    preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih obveznika poreza od samostalne delatnosti).

Ovde možete pročitati ceo tekst konkursa. 

Podelite

Komentari su zatvoreni.