Заказана седница Скупштине општине Кула

0

На дневном реду Скупштине општине Кула, која је заказана за 5. мај 2017. године, наћи ће се предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије консолидованог завршног рачуна буџета општине Кула за 2016. годину, предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Кула и предлог Одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула.

Такође, на 9. седници СО Кула ће се наћи предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији и нацрт Одлуке о усвајању финансијског извештаја ЈП „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији са стањем на дан 31.12.2016. године, као и предлог Одлуке образовању и именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора.

Одборници Скупштине општине Кула ће на наредној седници разматрати Извештај о раду за 2016. годину Народне библиотеке Кула, Дома културе Руски Крстур, као и предлог Решења о давању сагласности на Статуте ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Водовод“ Црвенка, ЈКП „Радник“ Сивац и ЈКП „Руском“ Руски Крстур и предлог Решења о давању сагласности на Програм рада финансијским планом Дома здравља за 2017. годину у делу који се финансира из буџета општине Кула.

Такође, на седници ће се разматрати предлог Решења о давању сагласности на употребу имена општине Кула у називу привредног друштва у оснивању – „Истра Кула арматура“ д.о.о. Кула.

Поделите

Коментари су затворени.