Одржана седница Општинског већа

0

На данашњој 31. седници Општинског већа општине Кула већа, којом је председавао заменик председника општине Кула Карољ Валка, утврђен је предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији и нацрт Одлуке о усвајању финансијског извештаја ЈП „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији са стањем на дан 31.12.2016. године, као и предлог Одлуке образовању и именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора. На седници Општинског већа разматран је Извештај о раду за 2016. годину Народне библиотеке Кула, Дома културе Руски Крстур, док су усвојена Решења о давању сагласности на Статуте ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Водовод“ Црвенка, ЈКП „Радник“ Сивац и ЈКП „Руском“ Руски Крстур. Такође, на седници је донето Решење о давању сагласности на употребу имена општине Кула у називу привредног друштва у оснивању – „Истра Кула арматура“ д.о.о. Кула. Утврђени предлози Одлука и предлози закључака су упућени Скупштини општине Кула на разматрање и усвајање.

Општинско веће је донело Закључак о преносу права својине на покретним основним средствима без накнаде ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Радник“ Сивац, и „Водовод“ Црвенка, као и Решење о образовању Савета за здравље општине Кула, као и Закључак о начину и условима давање у закуп грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени а на којем је уписано право јавне својине општине Кула.

Поделите

Коментари су затворени.