Рани Јавни увид

0

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације туристичког локалитета „Водице″ к.о. Руски Крстур у општини Кула („Службени лист општине Кула“ број 4/2017), донета је на седници Скупштине општине Кула дана 28 фебруара 2017. године.
Саставни део Одлуке је Мишљење о неприступању израде стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације туристичког локалитета „Водице″ к.о. Руски Крстур у општини Кула на животну средину, које је донело Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине под бројем 018-501-5/2017 године.

Текст плана
Оглас
Наслов и садржај
Извод из ППО Кула
Планирана претежна намена

Поделите

Коментари су затворени.