Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

0

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и општина Кула у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину, у циљу радног ангажовања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада јавно се ангажују незапослена лица са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као неквалификована и нискоквалификована лицa.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних  дана за свако лице укључено у јавни рад. Максимална дужина трајања јавног рада је пет месеци, у складу са расположивим финансијским средствима.

Овде можете погледати све детаље конкурса.

Поделите

Коментари су затворени.